Strona główna | Kontakt

Regulaminy


1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Ruchu na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych "WYZWANIE" znajduje się w pliku: Regulamin_Walnego_Zebrania.pdf

2. Regulamin Komisji Rewizyjnej Ruchu na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych "WYZWANIE" znajduje się w pliku: Regulamin_Komisji_Rewizyjnej.pdf

3. Regulamin działania zespołu muzycznego Ruchu na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych "WYZWANIE" znajduje się w pliku: Regulamin_PRO_SUM.pdf

4. Regulamin Zespołu ds Promocji Ruchu na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych "WYZWANIE" znajduje się w pliku: Regulamin_Zespolu_ds_Promocji.pdf

Do otwarcia pliku .pdf potrzebny jest program Adobre Reader dostępny na stronie:
http://www.adobe.com/products/reader

### Współpraca ###
 SpecjalnyOśrodek Szkolno-Wychowawczy Kino Jeremi Zdjęcia - Agnieszka
Copyright © 2009-2018 www.ruchwyzwanie.org Wszelkie prawa zastrzeżone. Obsługa Mariona Goncerzewicz.