Strona główna | Kontakt

Misja


Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE został powołany do podejmowania działań zmierzających do zmiany negatywnych postaw, uprzedzeń i stereotypów społecznych wobec niepełnosprawności oraz popularyzowaniu wzorów godnego życia osób niepełnosprawnych.

DLA KOGO JESTEŚMY

Adresatem działań Ruchu są szczególnie osoby niepełnosprawne intelektualnie w każdym wieku, ich rodziny i opiekunowie oraz osoby, które udzielają im wsparcia w płaszczyznach psychicznej, duchowej, społecznej i fizycznej.

CEL NADRZĘDNY

Naszym celem nadrzędnym jest stwarzanie przestrzeni życiowej umożliwiającej doświadczanie siebie jako osoby wartościowej indywidualnie i społecznie, co wynika z definicji ludzkiej godności.

Ruch WYZWANIE realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

 • organizowanie zajęć muzycznych, prowadzenie amatorskiego zespołu muzycznego z udziałem osób sprawnych i niepełnosprawnych
 • organizowanie zajęć plastycznych, z rękodzielnictwa, prowadzenie pracowni sztuk plastycznych skupiającej amatorskich artystów plastyków w szczególności niepełnosprawnych
 • organizowanie środowiskowych imprez integracyjnych typu festyny, pikniki, dyskoteki klubowe, organizowanie koncertów, występów, spotkań muzycznych o różnym charakterze
 • organizacja, współpraca, promocja wolontariatu
 • promowanie niepełnosprawnych twórców w kraju i za granicą
 • organizowanie wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych
 • prowadzenie akcji charytatywnych
 • prowadzenie zajęć w formie klubów, kół zainteresowań, świetlic dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku
 • odwiedzanie osób niepełnosprawnych w domach, prowadzenie zajęć poprawiających jakość ich życia w zakresie fizycznym, umysłowym, społecznym
 • porady i konsultacje dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • wydawanie, promocja i dystrybucja nagrań amatorskiego zespołu muzycznego udziałem osób niepełnosprawnych
 • wydawanie, sprzedaż plakatów, albumów, reprodukcji amatorskich dzieł plastycznych wykonanych między innymi przez osoby niepełnosprawne


### Współpraca ###
 SpecjalnyOśrodek Szkolno-Wychowawczy Kino Jeremi Zdjęcia - Agnieszka
Copyright © 2009-2018 www.ruchwyzwanie.org Wszelkie prawa zastrzeżone. Obsługa Mariona Goncerzewicz.