Strona główna | Kontakt

Nasi Darczyńcy


"Pewnego wieczoru zacząłem wymieniać wszystkich dobrych ludzi, których spotkałem w moim życiu. Musiałem to jednak przerwać, bo chyba nigdy bym nie skończył."

Ks. Jan Twardowski

 • W dniu 1 września 2018r. podczas festynu środowiskowego Święto Śliwki odbywającego się na terenach rekreacyjnych w Strzelcach Dolnych 40, gmina Dobrcz 86-022 Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE przeprowadził loterię fantową Otwórz serce 10 /znak 43800 - CKR – 4.4083.31.2018/ Loteria została przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym regulaminem W wyniku loterii:

  * sprzedano 1300 losów
  * pozostało 0 losów

  Cena 1 losu wynosiła 4 zł. Ze sprzedaży losów zebrano sumę 5 200 zł. Uzyskane pieniądze planujemy w całości przeznaczyć na cele społecznie użyteczne związane z realizacją naszych celów statutowych a są to:

  • koszty związane z organizacją zajęć terapeutycznych plastycznych, muzycznych, logopedycznych odbywających się w prowadzonym przez nas Klubie Przyjacielski Krąg

 • W dniu 2 września 2017 r. podczas festynu środowiskowego Święto Śliwki odbywającego się na terenach rekreacyjnych w Strzelcach Dolnych 40, gmina Dobrcz 86-022 Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE przeprowadził loterię fantową Otwórz serce 9 /znak 438000 - CKR - 4.4083.22.2017/ Loteria została przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym regulaminem W wyniku loterii:

  * sprzedano 1200 losów
  * pozostało 0 losów

  Ze sprzedaży losów zebrano sumę 4 800 zł. Uzyskane pieniądze planujemy w całości przeznaczyć na cele społecznie użyteczne związane z realizacją naszych celów statutowych a są to:

  • koszty związane z organizacją zajęć terapeutycznych plastycznych, muzycznych, logopedycznych odbywających się w prowadzonym przez nas Klubie Przyjacielski Krąg
  • oraz organizację okolicznościowych spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

 • W dniach 3 września 2016r. podczas festynu środowiskowego Święto Śliwki odbywającej się na terenach rekreacyjnych w Strzelcach Dolnych 40, gmina Dobrcz 86-022 Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE przeprowadził loterię fantową. /znak sprawy 431000 - UAGR.8710.25.2016.AO/ Loteria została przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

  W wyniku loterii: sprzedano 1000 losów pozostało 0 losów. Ze sprzedaży losów zebrano sumę 4 000 zł.

  Uzyskane pieniądze planujemy w całości przeznaczyć na cele społecznie użyteczne związane z realizacją naszych celów statutowych, a są to: organizacja zajęć terapeutycznych /pomoce do zajęć/ odbywających się w prowadzonym przez nas Klubie Przyjacielski Krąg, organizacja okolicznościowych spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zakup sprzętu muzycznego dla prowadzonego przez nas zespołu muzycznego PRO SUM, nagrody konkursowe dla osób niepełnosprawnych, w tym uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy, dojazd, bilety wstępu dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin do kina, Jagodowej stajenki, akcja Witaj Mikołaju

 • W dniach 5-6 września 2015 roku na terenie festynu ŚWIĘTO ŚLIWKI odbywającego się w Strzelcach Dolnych 40 gmina Dobrcz Ruch WYZWANIE przeprowadził loterię fantową. (znak sprawy 431000-UAGR.8710.29.2015.DP) Loteria została przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym regulaminem. Cena losu wynosiła 4 zł. Wybrane numery losów wygrywały fanty.
  W wyniku loterii:
  * sprzedano 1000 losów
  * pozostało 0 losów
  Ze sprzedaży losów zebrano sumę 4.000 zł /cztery tysiące/
  Dochód z urządzonej loterii fantowej przeznaczy się na działania statutowe: organizacje zajęć terapeutycznych plastycznych, muzycznych, logopedycznych, krajoznawczych /pomoce do zajęć, nagrody konkursowe, dojazd, bilety wstępu dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin/

 • W dniach 7-8 września 2013 r. podczas festynu środowiskowego Święto Śliwki odbywającego się na terenach rekreacyjnych w Strzelcach Dolnych 40, gmina Dobrcz 86-022 Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE przeprowadził loterię fantową /nr zgłoszenia 431000-UAGR-92880-27/13/PB/.
  Loteria została przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym regulaminem. W wyniku loterii: sprzedano 900 losów, pozostało 0 losów. Ze sprzedaży losów zebrano sumę 3.600 zł. Uzyskane pieniądze planujemy w całości przeznaczyć na cele społecznie użyteczne związane z realizacją naszych celów statutowych w tym:

  - na dofinansowanie spotkań integracyjnych dla niepełnosprawnych osób i ich rodzin w okresie IX 2013 - XII 2013 wycieczka do Ostromecka X, kino XI, spotkanie z Mikołajem XII /oraz na funkcjonowanie Klubu Aktywności Przyjacielski Krąg

 • Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE przedstawił Naczelnikowi Urzędu Celnego Zgłoszenie urządzenia loterii fantowej "OTWÓRZ SERCE 4" i złożył wszystkie dokumenty potrzebne do spełnienia przez organizatora gry wymogów niezbędnych do jej urządzenia (znak sprawy 431000-UAGR-92880-9/13/PB)

  W dniu 18 maja 2013 r. w godz. 8.00-13.00 na terenie TARGOWISKA BIAŁE w Bydgoszczy, w Fordonie /zbieg ulic Rataja i Skarżyńskiego/ Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE przeprowadził loterię fantową.

  Loteria została przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym regulaminem. Cena losu wynosiła 2 zł. Każdy los wygrywał. W wyniku loterii: sprzedano 250 losów. Ze sprzedaży losów zebrano sumę 500 zł.

  Środki te zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych - wycieczkę dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 • Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE przedstawił Naczelnikowi Urzędu Celnego zgłoszenie urządzenia loterii fantowej "OTWÓRZ SERCE 3" i złożył wszystkie dokumenty potrzebne do spełnienia przez organizatora gry wymogów niezbędnych do jej urządzenia /nr sprawy 431000-UAGR-92880-21/12/DP/
  Loteria fantowa została przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym regulaminem w dniach 17.11.2012-17.01.2013 na terenie miasta Bydgoszczy Cena losu wynosiła 2 zł. Każdy los wygrywał.
  W wyniku loterii:

  • sprzedano 700 losów
  • pozostało 0 losów
  Ze sprzedaży losów uzyskano sumę 1.400.00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych.

 • Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE przedstawił Naczelnikowi Urzędu Celnego zgłoszenie urządzenia loterii fantowej "OTWÓRZ SERCE 2" i złożył wszystkie dokumenty potrzebne do spełnienia przez organizatora gry wymogów niezbędnych do jej urządzenia (znak sprawy 431000-UAGR-92880-16/12/PB) Loteria fantowa została przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym regulaminem w dniach 1-2 września 2012r. podczas imprezy środowiskowej Święto Śliwki odbywającej się w Strzelcach Dolnych, gmina Dobrcz.
  W wyniku loterii:

  • sprzedano 800 losów
  • pozostało 0 losów
  Ze sprzedaży losów zebrano sumę 2.400.00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na organizację zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych w Kole Aktywności Przyjacielski Krąg.

 • Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE przedstawił Naczelnikowi Urzędu Celnego zgłoszenie urządzenia loterii fantowej "OTWÓRZ SERCE" i złożył wszystkie dokumenty potrzebne do spełnienia przez organizatora gry wymogów niezbędnych do jej urządzenia (znak sprawy 431000-UAGR-92880-15/12/PB).
  Loteria fantowa została przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym regulaminem w dniu 21 lipca 2012r. podczas pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Olszynki w Gądeczu, gmina Dobrcz.

  W wyniku loterii:

  • sprzedano 150 losów
  • pozostało 0 losów

  Główne nagrody rzeczowe zostały rozlosowane.
  Ze sprzedaży losów zebrano sumę 300.00 zł.
  Środki te zostaną przeznaczone na organizację konkursu plastycznego "Wyczółkowski w oczach artystów niepełnosprawnych", którego uroczyste podsumowanie odbędzie się w połowie listopada 2012 roku.

 • Uzyskaliśmy pozwolenie od Prezydenta Miasta Bydgoszczy /Decyzja 100 WSO - VI.5311.4.2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku/ na przeprowadzenie w dniach od 23 stycznia do 31 maja 2012 roku publicznej zbiórki.

 • Na terenie miasta Bydgoszczy zebraliśmy w formie datków pieniężnych do puszek w sumie 331,52. Zebraną kwotę przeznaczyliśmy na dofinansowanie wyjazdu turystycznego dla grupy osób ze znacznymi niepełnosprawnościami do Strzelna w dniu 26.05.2012 roku

  Otwórz serce

 • Od 4 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 - trwała nasza kolejna zbiórka do puszek, na którą uzyskaliśmy zgodę od Prezydenta Miasta Bydgoszczy, tym razem pod nazwą ŚPIEWAMY PAPIEŻOWI. Zebrane w kweście pieniądze w sumie 200 zł 58 gr przeznaczyliśmy na przygotowanie koncertów religijnych.

  Nie lękajcie się - śpiewajcie Papieżowi

 • Od 15 września 2010 do 30 grudnia 2010 - trwała nasza publiczna zbiórka do puszek "Z potrzeby serca" /pozwolenie uzyskaliśmy od Prezydenta Miasta Bydgoszczy/. Zebrane w tej kweście pieniądze w sumie 731,40 zł przeznaczyliśmy na dofinansowanie naszej akcji Witaj Mikołaju po raz drugi czyli przygotowanie świątecznych paczek dla osób niepełnosprawnych.

 • Od 1 grudnia 2009 do 30 czerwca 2010 - trwała na terenie Bydgoszczy organizowana przez nas publiczna zbiórka pieniędzy pod nazwą:

  realizowana w formie dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich. Udało nam się zebrać 1174,45 zł, za które został zakupiony sprzęt nagłaśniający z mikrofonem bezprzewodowym, instrumenty perkusyjne, stojaki mikrofonowe czyli rzeczy bardzo nam potrzebne na prowadzone dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin terapeutyczne zajęcia muzyczne oraz spotkania integracyjne.

 • 24 kwietnia 2009 - przeprowadzilismy zbiórkę publiczną do puszek kwestarskich podczas świątecznego, wielkanocnego koncertu "Tobie powierzam mą drogę Panie mój ..." w wykonaniu naszego zespołu. Za zebrane pieniądze - 352 zł zakupiliśmy statywy i mikrofony dla zespołu PRO SUM.

Szczególne podziękowania:

 • dla p. Włodzimierza Arciszewskiego właściciela firmy Nomatronik z Bydgoszczy za dobre rady, otwartość, chęć pomocy oraz bezpłatne nagłaśnianie koncertów zespołów muzycznych Tota corda i PRO SUM,

 • dla proboszcza parafii MBKM w Bydgoszczy ks. Jana Andrzejczaka za życzliwość i wsparcie od początku istnienia naszego stowarzyszenia,

 • dla proboszcza parafii p/w św. Mateusza w Bydgoszczy ks. Mariusza Kucińskiego za życzliwość i bezpłatne użyczenie salki na zajęcia pedagogiczne,

 • dla Sławomira Prokopiaka za banner reklamujący Centrum Mossa i wykupienie domeny ruchwyzwanie.org,

 • dla pracowników firmy Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna, ul. Lektykarska 29 z Warszawy za wsparcie finansowe imprezy Piknik w Samociążku,

 • dla panów: Romka Thaddey i Ryśka Banacha właścicieli żaglówek Zeus i Udręka za pełne emocji rejsy po Zalewie Koronowskim.

>> Powrót do Strony Głównej

### Współpraca ###
 SpecjalnyOśrodek Szkolno-Wychowawczy Kino Jeremi Zdjęcia - Agnieszka
Copyright © 2009-2018 www.ruchwyzwanie.org Wszelkie prawa zastrzeżone. Obsługa Mariona Goncerzewicz.